Pravidla bezpečnosti pro trénink

Aikido je bojové umění, při kterém dochází k fyzickému kontaktu mezi cvičenci.

Pro bezpečný trénink a váš vlastní rozvoj je potřebné dodržovat základní pravidla.

1 – Násilí a bezohlednost nemají v aikidu místo. Udržujte pozitivní mentální i fyzicky postoj.

2 – Trénink vždy začínejte rozcvičkou, vnímejte svoje tělo a respektujte jeho možnosti. Tímto způsobem předejdete zraněním, tělo se bude postupně rozvíjet a cvičení pro vás bude potěšením.

3 – Cvičení technik obvykle probíhá ve dvojicích – jeden útočí a druhý vykonává techniku aikido. Výsledkem techniky by měl být společný rozvoj obou zúčastněných, ne zápas. Hledejte s partnerem tento přístup.

4 – Při útoku vždy berte ohled na úroveň vašeho partnera. Technika aikida dokáže pracovat se silným útokem, ale začátečník potřebuje čas, aby se ji mohl naučit.

5 – Při vykonáváni technik se snažte chránit před zraněním nejen sebe, ale i útočníka. Technika není pomstou za útok, ale konstruktivní řešení konfliktní situace.

6 – Při cvičeni vnímejte svoje okolí a ostatní cvičící. Bojové umění nás učí být neustále pozorným, protože útok může přijít z jakéhokoliv směru.

7 – Vždy berte ohled na svůj aktuální zdravotní stav. Přerušte cvičeni, pokud vás něco bolí nebo z nějakých důvodů nemůžete provádět předváděné cvičeni. Nevolnost nebo zraněni neodkladně oznamte učiteli, nikdy neopouštějte prostor pro cvičení bez učitelova vědomí.

8 – Při cvičeni odložte řetízky, náramky, velké náušnice a jiné předměty, které mohou zranit vás nebo ostatní.

9 – I když je aikido bojové umění, obvykle při něm nedochází ke zraněním. Studenti se nejčastěji zraní, když dělají na tatami něco jiného než aikido (např. fotbal, zápaseni, chození po rukou a podobně), dále pak když zápasí o to, či technika je lepši, nebo nejsou pozorni při cvičeni. Snažte se těmto situacím vědomě vyhnout.

10 – Řiďte se pokyny učitele, pokud nejsou v rozporu s předchozími pravidly. Tato pravidla se dají shrnout následovně – respektujte sebe, své partnery i vedení učitele a vědomě převezměte odpovědnost za bezpečí a rozvoj sebe i ostatních.

 

Klub nemá pro své členy sjednáno pojištění pro případ úrazu při cvičení.
Tréninku se všichni účastní na vlastní odpovědnost.

Aikido Pardubice
Milan Kulhánek