Etiketa

sem_Shishiya_12-2013_Horice_milan

1. Při vstupu do dojo i při odchodu, je správné uklonit se směrem ke kamize, obrazu O´Senseie, případně k čelu dojo. Ukloňte se též při příchodu i odchodu z tatami.

2. Nevstupujte na tatami v obuvi, v dojo mimo tatami používejte přezůvky.

3. Dostavte se na cvičební hodinu v čas. V případě, že přijdete pozdě, vyčkejte na okraji tatami, dokud Vám učitel nedá pokyn, po kterém se můžete zapojit do tréninku.

4. Neodcházejte z tatami v průběhu cvičení, případně z dojo bez svolení učitele.

5. Neseďte na tatami zády ke kamize, obrazu zakladatele. Také neseďte s nataženýma nohama a neopírejte se o zeď. Seďte v seize, případně v sedu se zkříženýma nohama, vždy však s narovnanými zády.

6. Před tréninkem sejměte hodinky a další šperky. Nehty na rukou i nohou udržujte ostříhané a čisté. Na tatami nenoste pití, stravu, žvýkačky atd.

7. Omezte mluvení na minimum.Jak při výkladu učitele, tak při samotném cvičení. Konverzace by měla být omezena na téma AIKIDO.

8. Máte-li problémy s pohybem, technikou, nepokřikujte na učitele, pokuste se „okoukat“ od ostatních, případně vyčkat na vhodnou příležitost a požádat učitele o radu a pomoc.

9. Provádějte příkazy učitele ihned, aby na Vás ostatní nemuseli čekat.

10. V průběhu cvičení nepodléhejte hrubým způsobům a hádkám. Nepřevlékejte se na tatami. Snažte se, aby Vaše gi bylo čisté, v dobrém stavu, bez silných vůní či zápachů. Mějte čisté ruce i nohy.

11. Nezapomeňte, že jste na tréninku, aby jste se něco naučili, ne aby jste uspokojili svoje ego.

12. Chovejte se dle zásad slušného chování, buďte ohleduplní, opatrní, slušní. Nezapomínejte na to.