Aikido a děti

pardubice-deti-aikido

Vzhledem k tomu, že jedním ze znaků Aikido je nesoutěživost, nedochází v oddíle k výběru talentovaných jedinců, ani k vyloučení neperspektivních žáků. Aikido může cvičit kdokoliv bez ohledu na váhu, výšku, či jiné proporce. Tréninková jednotka (lekce) je rozdělena na několik částí, aby u dětí bylo dosaženo co největší soustředěnosti, protože dítě většinou není schopné se plně soustředit po delší čas.

Již v dětském oddíle učíme zásady etiky v dojo, které obsahují soubor pravidel slušného jednání, a to především úklony, které vyjadřují vzájemnou úctu a jsou zároveň ekvivalenty slov prosby a díků. Po pozdravech následuje rozcvička, při které si děti zopakují základní pády, a nenásilnou formou si zaposilují. Po rozcvičce následuje formou hry činnost, zaměřená na rozvoj a koordinaci pohybu. V hlavní části následuje nácvik základních pádů, útoků a technik, který probíhá ve dvojicích, které se vzájemně mění, takže jeden provádí útok, a druhý techniku a naopak. Výcvik je veden tak, aby mezi dětmi nevznikala rivalita, ale naopak přátelství a spolupráce. Po procvičení technik následuje hra k uvolnění a rozptýlení dětí. Lekce je zakončena dechovým cvičením a nakonec pozdravem mezi učitelem a žáky.

Přestože aikido je bojové umění, nelze očekávat, že by v předškolním věku děti byly schopné porozumět technikám či je efektivně používat. V tomto věku dává cvičení bojového umění jiné přínosy: děti se po velmi krátké době dokáží lépe soustředit, zlepšuje se jim schopnost koncentrace a rozvíjí se koordinační schopnosti. Důraz je při dětském tréninku kladen zejména na cvičení ve dvojicích a především cvičení jednoduchých technik z úchopů a jejich opakování v drobných obměnách. Při cvičení se snažíme dbát na to, aby si děti uvědomily, jak je snadné někomu ublížit a snažily se toho vyvarovat. Hlavním cílem cvičení zejména u dětí je vštípit jim vzájemný respekt a přivést je k pochopení, že pomáhat jeden druhému je důležitější, než nad někým vyhrát.

Velmi zajímavým prvkem tréninků pro děti je cvičení s dospělými – děti při cvičení velmi zvážní a snaží se předvést techniku jak nejlépe dovedou a velcí cvičenci si uvědomí, že fyzická síla je méně důležitá, než si zprvu mysleli a začnou se na své malé tréninkové partnery dívat s větším respektem.