Toho Iaido 12. – Shiho 四方


Toho Iaido No. 12 – Shiho 四方 (1 kyu)
Demonstrated by Takashi Kuroki (5th dan in Toho Iaido) in Poznan (Poland) 15.04.2012 Yufukan Japan http://www.yufukan.com