Aktuální informace k zahájení cvičení

Od září začínáme opět cvičit. Začínáme v úterý 1. 9. od 18 hod stavěním tatami a cvičení začínáme hned ve středu 2. 9. Rozpis cvičení zde – http://aikido-pardubice.cz/treninky/ . Informace k náboru, přihláška a souhlas GDPR zde – http://aikido-pardubice.cz/nabor/ .

Cílem je obnovit, co nejběžnější provoz oddílu, ale zároveň co nejvíce zabránit zavlečení onemocnění COVID-19 mezi nás, případný výskyt nákazy v oddíle by mohl způsobit velké komplikace.
Proto vás prosím o dodržování následujících opatření:

Záchody budou přístupné, prosím o minimální používání a provedení dezinfekce po případném použití.

Před a po tréninku jsou všichni zúčastnění povinni dezinfikovat si ruce připraveným přípravkem.

Prostor DOJO bude každý den po tréninku vyčištěn ionizátorem vzduchu.

Při tréninku není nutné mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest.

Účast na tréninku je povolena pouze osobám, které nepociťují žádné příznaky nemoci a nejsou v karanténě. Není v našich silách ani zájmu každého kontrolovat, takže zde jde hlavně o zodpovědný přístup každého člena. Pokud přicházíte do častého kontaktu s někým z rizikové skupiny, zvažte prosím svou účast na trénincích nebo zkuste omezit kontakt s touto rizikovou skupinou. Respektujte prosím zdraví ostatních členů klubu.

Přítomnost v prostorech DOJO je povolena pouze cvičícím. Pokud je to možné, prosím, aby do vnitřních prostor školy vstupovali pouze členové, kteří se budou účastnit tréninku, případně pouze rodiče nebo příbuzní cvičících dětí.

Prosím všechny členy oddílu o dodržování pravidel etikety AIKIDO – http://aikido-pardubice.cz/etiketa/.

Chci velmi poděkovat za projevenou podporu našemu oddílu a věřím, že vše zvládneme a budeme dál pokračovat v našem cvičení i za výše uvedených opatření.

Pokyny pro členy a možnosti cvičení se mohou měnit dle aktuální epidemiologické situace v Pardubicích a v ČR.

 

 

Posted in Aktuality.